Слободяник Олександр Іванович
Президент фонду
E-Mail
Телефон(050)10-04-448
Телефон(067)71-17-493
Веб сайт http://fondridnepodillya.io.ua


Цілі, предмет, завдання та основні форми благодійної діяльності.


Фонд створюється з метою здійснення благодійної діяльності в

інтересах суспільства, в тому числі дітєй-сиріт, дітей позбавлених

батьківського піклування, дітей з багатодідних та малозабезпечених сімей,

талановитої творчої молоді, інвалідів дитинства, інвалідів війни, інвалідів

військовослужбовці та їх сімей пострадалих під час військових дій.
ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соційльній ребіаілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
 • сприяння в організації доставки гуманітарної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування та іншим особам, які потребують надання допомоги у зв'язку і соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким матеріальним становищем;
 • сприяння в організації оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих таборах, будинках відпочинку на території України та за її межами;
 • сприяння в організації навчання дітей в гуртках та секціях;
 • виявлення талановитих та творчих дітей, надання їм допомоги у створенні необхідних умов для розвитку їх талантів та природних здібностей;
 • надання безоплатної юридичної допомоги батькам та дітям у справах, що стосуються інтересів родини та/або дитини та захисту прав неповнолітніх;
 • сприяння в організації проведення семінарів та лекцій фахівців для батьків та дітей з питань дитячої психології, родинних відносин тощо;
 • сприяння в організації проведення психологічних та юридичних консультацій, соціально-психологічних тренінгів;
 • надання допомоги у лікуванні важких хвороб особам, які потребують подання допомоги у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким матеріальним становищем;
 • сприяння у волонтерській діяльності спрямованої на допомогу військовослужбовцям та добровольцям у зоні ато;
 • сприяння у поліпшенні умов проживання в будинках престарілих;
 • сприяння у розвитку рідного краю;